Pályázati felhívás

Az American House Foundation (1377-C Spencer Ave., Lancaster, Pennsylvania, 17603, USA) pályázatot hirdet a szegénység ellen küzdő, Magyarországon bejegyzett magánalapítványok és egyéb civil szervezetek részére.

A pályázatok benyújtási határideje: 2013. április 15-ig, az [hide_email info@amerikaihazalapitvany.hu] mail címre megküldve.

A pályázaton elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege:

  • legalább 100 ezer Ft, legfeljebb 1 millió Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • pályázó alapító okirata és bejegyzésének igazolása
  • aláírási címpéldány
  • pályázó tevékenységének és az elnyerni kívánt összeg felhasználási céljának rövid leírását
  • költségvetés és pénzügyi terv
  • javaslat a támogatás felhasználásának ellenőrzésére
  • a pályázó illetékes testületének döntése a pályázaton történő indulásról és az esetlegesen elnyert összeg kiírás szerinti felhasználására vonatkozóan, ilyen testület hiányában a pályázó vezetőjének e tárgyú nyilatkozata.

A sikeres pályázók 2013. május 06-ig kerülnek értesítésre támogatási szerződés megküldésével.
Támogatási szerződések megkötésének határideje: 2013. május 31.
A támogatási szerződésben pályázó aláírója/aláírói kezességet vállalnak a támogatásnak a szerződésben foglalt felhasználásáért.
Támogatások kifizetésének kezdete: 2013. június 05.

A kiíró fenntartja magának a jogot saját belátása szerint a pályázatokat elbírálni, továbbá a már folyósított támogatást részben vagy egészben visszakérni, amennyiben megítélése szerint a pályázó a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra fordította.

This entry was posted in Nincs kategorizálva and tagged . Bookmark the permalink.