Pályázati felhívás – új

Az American House Foundation (1377-C Spencer Ave., Lancaster, Pennsylvania, 17603, USA) pályázatot hirdet Magyarországon bejegyzett magánalapítványok, egyéb civil szervezetek, nonprofit társaságok részére, melyek fő tevékenysége

  • szegénység elleni küzdelem vagy
  • nevelés-oktatás vagy
  • közösségépítés

A pályázatok benyújtási határideje: 2016. január 15-ig, az info@amerikaihazalapitvany.hu e-mail címre megküldve.

A pályázaton elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege: legalább 100 ezer Ft, legfeljebb 2 millió Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • pályázó alapító okirata és bejegyzésének igazolása
  • aláírási címpéldány
  • pályázó tevékenységének és az elnyerni kívánt összeg felhasználási céljának rövid leírása
  • költségvetés és pénzügyi terv
  • javaslat a támogatás felhasználásának ellenőrzésére
  • a pályázó illetékes testületének döntése a pályázaton történő indulásról és az esetlegesen elnyert összeg kiírás szerinti felhasználására vonatkozóan, ilyen testület hiányában a pályázó vezetőjének e tárgyú nyilatkozata

A sikeres pályázók 2016. február 15-ig kerülnek értesítésre.

Támogatási szerződések megkötésének határideje: 2016. március 31.

A támogatási szerződésben pályázó aláírója/aláírói kezességet vállalnak a támogatásnak a szerződésben foglalt felhasználásáért.

Támogatások kifizetésének kezdete: 2016. április 15.

A kiíró fenntartja magának a jogot saját belátása szerint a pályázatokat elbírálni, továbbá a már folyósított támogatást részben vagy egészben visszakérni, amennyiben megítélése szerint a pályázó a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra fordította.

This entry was posted in Egyéb and tagged . Bookmark the permalink.