Küldetés

Az Amerikai Ház Alapítvány, egy az Amerikai Egyesült Államokban alapított 501 (C)(3) non-profit társaság, melynek célja (1.) pénzügyi támogatás nyújtása jótékonysági szervezetek részére, melyek Közép-, Kelet- és Dél-Európában humanitárius célokért dolgoznak, valamint (2.) létrehozni és finanszírozni olyan közös nem kormányzati, magán szférához kötődő programokat, melyek célja közvetlen anyagi támogatás nyújtása a rászorultak részére.

Együttműködve a Magyar Vöröskereszttel, számos nem-kormányzati program prototípusa került kidolgozásra Magyarországon, melyeket könnyedén ki lehet terjeszteni harmadik fél részére, mint támogatóknak a bevonásával és/vagy meg lehet ismételni egyéb nemkormányzati szervezetekkel, cégekkel, akik lelkesen segítenének a szegénység, haléktalanság, ill. társdadalmi kirekesztés növekvő problémája elleni harcban.